Spojte se s námi

Ahoj, co hledáš?

Ochrana osobních údajů

Obvykle

My, techreviewer.de, beru ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Použití těchto webových stránek je obvykle možné bez poskytnutí osobních údajů. Vzhledem k tomu, že shromažďujeme osobní údaje (například jméno, adresu nebo e-mailovou adresu) prostřednictvím soutěží nebo jakýmkoli jiným způsobem, je to vždy v co největší míře dobrovolné. Tyto údaje nebudou zveřejněny třetím osobám bez vašeho výslovného souhlasu.

Rádi bychom také upozornili, že přenos dat přes internet (např. Při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná. Pokud jde o použité pojmy, jako je „zpracování“ nebo „odpovědná osoba“, odkazujeme na definice v článku 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Odpovědná osoba

Timo Altmeyer
Röntgenstr. 13
66346 Püttlingen

 E-mail: timo@techreviewer.de
 Impressum:  techreviewer.de/impressum/

Typy zpracovaných dat

Zejména údaje, které nám dobrovolně předložíte, budou zpracovány. Patří mezi ně, mimo jiné, vaše křestní jméno, vaše jméno a e-mailovou adresu, stejně jako textové položky, které odešlete prostřednictvím kontaktního formuláře nebo funkce komentářů. Vaše IP adresa bude navíc uložena i po odeslání komentáře. Další data jsou automaticky shromažďována na těchto webových stránkách v souborech protokolů serveru a anonymních analýzách.

Účel zpracování

Data jsou shromažďována pro hladké poskytování online nabídky, jejích funkcí a obsahu. Dále se tato data používají k zodpovězení požadavků na kontakt a komunikaci s vámi jako uživatelem. Samozřejmě se údaje shromažďují také jako bezpečnostní opatření, aby se co nejdříve jednalo v případě porušení zákona.

Vaše práva

Máte právo kdykoliv bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Pro tento účel a další otázky týkající se ochrany dat nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedenou v odtržení. Kromě toho máte právo na odvolání u příslušného orgánu dozoru. Máte právo odvolat udělený souhlas s účinkem pro budoucnost. K budoucímu zpracování vašich údajů můžete kdykoli vznést námitky. Námitka může být učiněna zejména proti zpracování za účelem přímého marketingu.

 Vymazání dat 

Údaje, které zpracováváme, jsou smazány nebo omezeny v souladu s články 17 a 18 DSGVO. Není-li výslovně uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů, ukládaná data se odstraní, jakmile již nebudou vyžadována pro jejich účel a odstranění není v rozporu s žádnými zákonnými požadavky na ukládání dat. Není-li data vymazána, protože je vyžadována pro jiné a oprávněné účely, bude její zpracování omezeno. To znamená, že data jsou blokována a nejsou zpracovávána pro jiné účely.


Cookies

Stejně jako jiné webové stránky používáme tzv. Cookies. Soubory cookie nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory uložené v počítači a uložené v prohlížeči. Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. "Session cookies". Po skončení návštěvy budou automaticky smazány. Ostatní soubory cookie zůstanou v zařízení uloženy, dokud je sami smažete, nebo nebudou automaticky smazány. Tyto soubory cookie umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

Můžete nastavit tak, že budete informováni o používání cookies a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, aktivovat přijímání cookies pro určité funkce nebo vyloučení obecné a automatické mazání cookies, když prohlížeč prohlížeč. Zakázání souborů cookie může omezit funkčnost tohoto webu.

Soubory protokolu serveru

Náš server automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které váš prohlížeč automaticky předává nám. Jedná se o:

    • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
    • Použitý operační systém
    • odkazujícího serveru URL
    • Hostitel název přistupujícího počítače
    • Doba požadavku serveru

Tyto údaje nejsou konkrétní osoby. Kompilace těchto dat s jinými datovými zdroji se neprovádí. Vyhrazujeme si právo zvážit tyto údaje později, když si uvědomíme konkrétní důkaz nezákonného použití.

kontakt

Pokud nám zasíláte dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje budou uloženy ve formuláři dotazu, včetně kontaktních údajů, které jste zde poskytli, abyste mohli žádost zpracovat a v případě následných otázek. Tyto údaje nebudeme předávat bez vašeho souhlasu!

Matomo (dříve Piwik)

Pro statistickou analýzu přístupu návštěvníků používáme open source software Matomo (dříve Piwik). Matomo je provozováno místně na našem serveru. Zaznamenaná data nejsou nikdy a nikdy přenesena na jiné servery nebo předána třetím stranám. Údaje se používají anonymně ke zlepšení naší nabídky. IP adresy jsou v Matomo anonymizovány bez poslední n-tice. Protokoly s uživatelskými údaji budou smazány nejpozději po 6 měsících. Sběr dat společností Matomo můžete kdykoli deaktivovat. Více informací o tomto najdete v následujícím poli.

Kliknutím na tlačítko níže načtete obsah stránky analytics.saarfluencer.de.

Načíst obsah

Pokud váš prohlížeč podporuje technologii „Do-Not-Track“ a máte ji aktivovanou, vaše návštěva bude automaticky ignorována. Údaje shromážděné společností Matomo jsou zpracovávány výhradně způsobem a účelem popsaným výše.

Google Analytics 4

Používáme službu „Google Analytics 4“, kterou poskytuje Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké) se nabízí k analýze používání webových stránek uživateli. Služba využívá „cookies“ – textové soubory, které jsou uloženy ve vašem zařízení. Informace shromážděné pomocí souborů cookie se obvykle odesílají na server Google v USA a tam se ukládají.

Na tomto webu se používá anonymizace IP. IP adresa uživatele je v členských státech EU a Evropského hospodářského prostoru zkrácena. Tato zkratka vylučuje osobní odkaz na vaši IP adresu. V rámci smlouvy o datu smlouvy, kterou provozovatelé webových stránek uzavřeli se společností Google Inc., používá společnost Google Inc. shromážděné informace k sestavení vyhodnocení používání webových stránek a aktivity na nich a poskytuje služby spojené s používáním internetu.

Máte možnost zabránit ukládání cookies na vašem zařízení příslušným nastavením ve vašem prohlížeči. Neexistuje žádná záruka, že budete mít přístup ke všem funkcím této webové stránky bez omezení, pokud váš prohlížeč nepovoluje soubory cookie. Další informace o využití dat společností Google Inc. naleznete zde: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

 Content Delivery Network 

Používáme takzvanou „Content Delivery Network“ (CDN). CDN je služba, která pomáhá rychleji dodávat obsah z naší online nabídky, zejména velké mediální soubory, jako jsou grafika nebo skripty, pomocí regionálně distribuovaných serverů připojených přes internet. Údaje uživatelů jsou zpracovávány výhradně pro výše uvedené účely a pro zachování bezpečnosti a funkčnosti CDN. Používání je založeno na našich oprávněných zájmech, tedy zájmu na bezpečném a efektivním poskytování, analýze a optimalizaci naší online nabídky.

Google Web Fonts

Pro jednotnou reprezentaci písem používáme takzvaná webová písma poskytovaná společností Google. Aby bylo možné správně zobrazit texty a písma, jsou při vyvolání stránky a uložení do mezipaměti prohlížeče načtena požadovaná webová písma. Za tímto účelem musí váš prohlížeč navázat spojení se servery Google. Google zjistí, že naše webové stránky byly přístupné prostřednictvím vaší IP adresy. Používání Google Web Fonts probíhá v zájmu jednotné a přitažlivé prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, použije se standardní písmo v počítači. Další informace o Webových písmech Google naleznete na https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na https://www.google.com/policies/privacy/.

 Písmo úžasné

Používáme takzvaná webová písma, která jsou poskytována společností Fonticons, Inc. pro jednotnou reprezentaci písem a ikon. Když vyvoláte stránku, načte váš prohlížeč požadovaná webová písma nebo ikony do mezipaměti prohlížeče, aby se texty, písma a ikony zobrazovaly správně. Za tímto účelem musí prohlížeč, který používáte, navázat spojení se servery společnosti Fonticons, Inc., přičemž společnost Fonticons, Inc. zjistí, že na náš web byl přistupován prostřednictvím vaší IP adresy. Font Awesome se používá v zájmu jednotné a přitažlivé prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje písmo Awesome, použije se standardní písmo v počítači. Více informací o Font Awesome najdete na https://fontawesome.com/help a v prohlášení o ochraně dat společnosti Fonticons, Inc. na https://fontawesome.com/privacy.

Sociální média

Youtube

Videa YouTube jsou integrována prostřednictvím pluginu WordPress „YouTube Lyte“. YouTube Lyte stahuje pouze náhledový obrázek vloženého videa ze serverů YouTube.

Naše webové stránky používají doplňky z YouTube provozované společností Google. Provozovatelem stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Pokud navštívíte některou z našich stránek vybavených pluginem YouTube, bude navázáno připojení k serverům YouTube. Server YouTube je informován, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, povolíte YouTube přiřadit vaše chování při procházení k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením ze svého účtu YouTube. Další informace o zacházení s uživatelskými údaji najdete v prohlášení o ochraně údajů YouTube na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

SoundCloud

Na našich stránkách mohou být integrovány pluginy ze sociální sítě SoundCloud (SoundCloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, Londýn W1T 3NF, Velká Británie.). Pluginy SoundCloud poznáte podle loga SoundCloud na dotčených stránkách. Když navštívíte naše stránky, po aktivaci pluginu dojde k navázání přímého spojení mezi vaším prohlížečem a serverem SoundCloud. SoundCloud tímto obdrží informaci, že jste navštívili naše stránky se svou IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko „To se mi líbí“ nebo „tlačítko Sdílet“, když jste přihlášeni ke svému uživatelskému účtu SoundCloud, můžete propojit a/nebo sdílet obsah našich stránek se svým profilem SoundCloud. Díky tomu může SoundCloud přiřadit vaši návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených dat ani o jejich využití společností SoundCloud. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti SoundCloud na adrese: https://soundcloud.com/pages/privacy

Pokud nechcete, aby společnost Soundcloud spojila vaši návštěvu s našimi stránkami pomocí vašeho účtu SoundCloud, odhlašte se ze svého účtu SoundCloud, než povolíte obsah z pluginu SoundCloud.

Sonstige

Nevyužíváme žádné možnosti sdílení na sociálních sítích, takže žádná data nejsou přenášena do služeb jako Facebook, Twitter, Google Plus nebo Instagram. Na jednotlivých podstránkách je integrován pouze „social widget“, který obsahuje přímé odkazy na jednotlivé profily techreviewer na sociálních sítích. Pokud kliknete na jeden z těchto odkazů, budete přesměrováni na odpovídající profil na sociálních sítích.

Komentáře k tomuto webu

Kromě vašeho komentáře bude funkce komentářů na této stránce obsahovat také informace o tom, kdy byl komentář vytvořen, vaši e-mailovou adresu a, pokud neúčtujete anonymně, jméno zvoleného jména.

Skladování IP adresy

Naše funkce komentářů ukládá adresy IP uživatelů. Všechny komentáře budou před aktivací zkontrolovány. Nicméně potřebujeme tyto informace, abychom byli schopni jednat proti autorovi v případě porušení, jako je urážka nebo propaganda.

šifrování SSL

Tato stránka používá šifrování SSL z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou požadavky, které nám jako provozovateli stránek posíláte. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku vašeho prohlížeče. Pokud je aktivováno šifrování SSL, data, která nám předáváte, nemohou být čtena třetími stranami.

Affiliate affiliate programy

Společnost Techreviewer.com je účastníkem affiliate affiliate programů a partnerem těchto reklamních programů, které poskytují propagační materiály pro webové stránky, které umožňují umísťování reklam a odkazů za účelem poskytování reklamních úhrad. Affiliate partnerské programy používají soubory cookie ke sledování původu kliknutého odkazu nebo objednávky. Mimo jiné poskytovatel affiliate programu může uznat, že na toto webové stránky bylo kliknuto na affiliate link.

V souhrnu lze konstatovat, že je nezbytné, aby naši nabídky on-line, že můžeme sledovat, zda uživatelé, kteří mají zájem o affiliate odkazy a / nebo data jsou k dispozici na obchody, které nabízí klikněte na podněcování affiliate odkazy nebo naší online platformy vnímají. Za tímto účelem jsou partnerské odkazy a naše nabídky doplněny o určité hodnoty, které mohou být součástí odkazu nebo jinak, např. V cookie. Hodnoty zahrnují zejména počáteční webové stránky (odkazujícího serveru), čas, online identifikátor majitele webových stránek, na kterých byl partnerský odkaz, on-line identifikátor příslušné nabídky, online identifikace uživatele, jakož i sledování specifické hodnoty, jako je ID reklamy, affiliate ID a kategorizace.

Používané uživatelské ID uživatele jsou pseudonymní hodnoty. To znamená, že samotné on-line identifikátory neobsahují žádná osobní data, jako jsou jména nebo e-mailové adresy. Pomáhají nám pouze k určení, zda se stejná uživatel klikne na partnerský vztah nebo zájem v naší on-line nabídky útlém výhodu, že, řekněme například smlouvy uzavřené s provozovatelem. Online identifikace je však osobní, pokud je partnerská společnost a také nás, je k dispozici online identifikace spolu s dalšími uživateli. Teprve pak může partnerská společnost říci, zda uživatel využil nabídku a například můžeme zaplatit bonus.

Amazonský partner

Jsme účastníkem partnerského programu společnosti Amazon Europe S.à.rl a partnerem reklamního programu, který byl navržen tak, aby poskytoval médium pro webové stránky, pomocí něhož lze získat náhradu nákladů na reklamu umístěním reklam a odkazů na amazon.de. Společnost Amazon používá soubory cookie, aby mohla sledovat původ objednávek. Amazon mimo jiné rozpozná, že jste klikli na odkaz partnera na našem webu. Další informace o využití dat společností Amazon naleznete v prohlášení společnosti o ochraně osobních údajů: http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401

Můžete nastavit tak, že budete informováni o používání cookies a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, aktivovat přijímání cookies pro určité funkce nebo vyloučení obecné a automatické mazání cookies, když prohlížeč prohlížeč.

Provozovatel affiliate program Amazon je Amazon Europe jádro S.à.rl, EU Amazon S.à.rl, které všechny čtyři rezidentní 5 Amazon Services Europe Sarl a Amazon S.à.rl, Rue Plaetis, L-2338 Lucembursko a Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 Mnichov.

Trade Tracker

Jsme součástí affiliate programu TradeTracker. TradeTracker a partneři reklamního programu používají tzv. Sledovací cookies k zaznamenávání provizních plateb mezi affiliatem a poskytovatelem. Sledovací soubor cookie se používá ke zjištění původu objednávky. Osobní údaje nejsou uloženy. Pouze vaše kliknutí na reklamní link nebo banner bude uloženo ve formě pořadového čísla, stejně jako naše identifikační číslo v TradeTrackeru.

Můžete nastavit tak, že budete informováni o používání cookies a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, aktivovat přijímání cookies pro určité funkce nebo vyloučení obecné a automatické mazání cookies, když prohlížeč prohlížeč.

TradeTracker je provozován společností TradeTracker Deutschland GmbH, Eiffestraße 426, 20537 Hamburg, Německo. Zásady ochrany osobních údajů TradeTrackeru najdete na https://tradetracker.com/de/privacy-policy/.

Shareasale

Jsme účastníci programu ShareASale Partner. Společnost ShareASale a partneři reklamního programu používají tzv. Sledovací cookies k zaznamenání provize mezi affiliatem a poskytovatelem. Sledovací soubor cookie se používá ke zjištění původu objednávky. Osobní údaje nejsou uloženy. Pouze vaše kliknutí na reklamní odkaz nebo banner bude uloženo ve tvaru pořadového čísla, stejně jako naše identifikační číslo na ShareASale.

Můžete nastavit tak, že budete informováni o používání cookies a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, aktivovat přijímání cookies pro určité funkce nebo vyloučení obecné a automatické mazání cookies, když prohlížeč prohlížeč.

ShareASale je provozován společností ShareASale.com, Inc. 15 W. Hubbard STE 500 Chicago, Illinois 60654. Zásady ochrany osobních údajů služby ShareASale jsou k dispozici na adrese http://shareasale.com/PrivacyPolicy.pdf.

admitad

Zúčastňujeme se programu Affiliate programu Admitad. Admitad a partneři reklamního programu používají tzv. Sledovací cookies k zaznamenávání provizních plateb mezi affiliatem a poskytovatelem. Sledovací soubor cookie se používá ke zjištění původu objednávky. Osobní údaje nejsou uloženy. Pouze vaše kliknutí na reklamní link nebo banner bude uloženo ve formě pořadového čísla, stejně jako naše identifikační číslo u společnosti Admitad.

Můžete nastavit tak, že budete informováni o používání cookies a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, aktivovat přijímání cookies pro určité funkce nebo vyloučení obecné a automatické mazání cookies, když prohlížeč prohlížeč.

Provozovatelem společnosti Admitad je allowad GmbH, Lise-Meitner-Str. 8, 74074 Heilbronn, Německo. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Admitad najdete na adrese https://www.admitad.com/en/cookies_usage_info/.

 Integrace služeb a obsahu třetích stran 

Vytvořili jsme v našich rezerv na základě našich oprávněných zájmů (tj zájem o analýzu, optimalizaci a nákladově efektivním provozem našeho on-line) obsahu nebo služeb poskytovaných třetími stranami s cílem integrovat jejich obsah a služby, jako jsou videa nebo písma (dále jednotně označované jako " obsah „).

To vždy předpokládá, že poskytovatelé tohoto obsahu třetími stranami vnímají IP adresu uživatelů, protože bez IP adresy by nemohli poslat obsah do jejich prohlížeče. K zobrazení tohoto obsahu je proto vyžadována adresa IP. Snažíme se používat pouze obsah, jehož příslušní poskytovatelé používají k doručování obsahu pouze IP adresu. Poskytovatelé třetích stran mohou také pro statistické nebo marketingové účely používat takzvané pixelové značky (neviditelná grafika, známé také jako „webové majáky“). „Pixelové značky“ lze použít k vyhodnocení informací, jako je návštěvnost návštěvníků na stránkách tohoto webu. Pseudonymní informace mohou být také uloženy v cookies na zařízení uživatele a obsahují mimo jiné technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazující webové stránky, dobu návštěvy a další informace o použití naší online nabídky, jakož i odkazy na takové informace z jiných zdrojů.